banner-02 banner-02 banner-02

Hệ Thống Dịch Vụ

1. Dịch Vụ Thủ Tục Hải Quan

v  Dịch vụ thủ tục Hải quan - Giao nhận XNK tất cả các loại hình ( Kinh Doanh - Đầu Tư - Gia Công - Tạm Nhập Tái Xuất ...) tất cả các loại hàng Xuất Nhập Khẩu

2. Dịch Vụ Vận Tải Nội Địa và Quốc Tế

v  Dịch vụ vận tải nội địa:

  • Vận chuyển đường bộ bằng container 20', 40' DC & 40 HC' nội địa từ Hà Nội, Hải Phòng - các tỉnh thành cả nước

  • Vận tải hàng nội địa (FCF & LCL) trên các tuyến như Hà Nội<=> Hải Phòng <=>Đà Nẵng <=>TP. Hồ Chí Minh...
  • Dịch vụ gom hàng trong nước

v  Dịch vụ vận tải quốc tế: qua đường biểnđường hàng không

3. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ

v  Tư vấn khai thuế xuất nhập khẩu, áp mã HS một cách hợp lý cho khách hàng.

4. Dịch Vụ Xin Giấy Phép Nhập Khẩu

v  Xin giấy phép nhập khẩu - Giấy phép nhập khẩu tự động - Giấy kiểm định thực phẩm - Chất lượng, Công Bố Sản Phẩm

5. Dịch Vụ Ủy Thác Xuất, Nhập Khẩu

v  Bộ Phận Tư Vấn XNK Và Ủy Thác XNK với Doanh Nghiệp chưa có chức danh XNK.

6. Dịch Vụ Xin Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

v  Xin Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ (C/O) FORM :A,B,D,AK,AJ,E,D…

// init https://dashboard.subiz.com //end https://dashboard.subiz.com/