banner-02 banner-02 banner-02

Từ 01/7/2015: Kéo dài thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng

 Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Ủy ban Hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam đã thống nhất với cơ quan chức năng Trung Quốc để triển khai thực hiện kéo dài thời gian làm việc phục vụ công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng bắt đầu từ ngày 01/7/2015. 

 


Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

 

Sự kiện này được thực hiện theo đúng chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đáp ứng nhu cầu và tình hình thực tiễn giao lưu và thương mại giữa hai nước đang tăng lên trong những năm gần đây, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
 

Cụ thể, thời gian xuất cảnh, nhập cảnh trong ngày thay đổi từ 7h00 - 19h00 hiện nay sẽ được kéo dài thành từ 7h00 - 20h00 (giờ Hà Nội). Thời gian xuất khẩu, nhập khẩu trong ngày được giữ nguyên từ 7h00 - 19h00 (giờ Hà Nội).

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện.
 
 
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái chủ động triển khai bố trí lực lượng, phương tiện và thông báo tới các cá nhân, doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thời gian đóng, mở cửa khẩu áp dụng từ ngày 01/7/2015.
// init https://dashboard.subiz.com //end https://dashboard.subiz.com/