banner-02 banner-02 banner-02

Thu mua cung ứng hàng hóa xuất khẩu

 1. Tìm hiểu nguồn hàng xuất khẩu

a. Phân loại nguồn hàng xuất khẩu

1.Phân loại theo chế độ phân cấp quản lý gồm có:

+ Nguồn hàng thuộc chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

Đây là những mặt hàng nhà nước đã cam kết giao cho nước ngoài trên cơ sở những hiệp định, nhà nước phân bố chỉ tiêu cho các đơn vị sản xuất và các đợn vị này có nghĩa vụ phải sản xuất và giao nộp hàng xuất khẩu.

+ Nguồn hàng ngoài kế hoạch: Là những nguồn hàng lẻ tẻ, được thu gom để xuất khẩu tuỳ theo nhu cầu của thị trường nước ngoài.

2.Phân loại nguồn hàng theo đơn vị giao hàng.

Các đợn vị kinh doanh xuất khẩu có thể thu mua, huy động hàng để xuất khẩu bằng nhiều hình thức và từ nhiều nguồn khác nhau trong nước

3.Phân loại nguồn hàng theo phạm vi phân công của đơn vị kinh doanh xuất khẩu.

+ Nguồn hàng trong địa phương là nguồn hàng nằm trong khu vực hoạt động của đơn vị kinh doanh đó.

+ Nguồn hàng ngoài địa phương là nguồn hàng không thuộc phạm vi phân công cho đơn vị ngoại thương đó thu mua, nhưng đơn vị đã tranh thủ lập được quan hệ cung cấp hàng xuất khẩu.

2. Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu

1.Lấy mặt hàng làm đơn vị nghiên cứu

+ Nghiên cứu tình hình khả năng sản xuất và tiêu thụ của từng mặt hàng. Để theo dõi người ta thường lập các phiếu.

2. Lấy cơ sở sản xuất làm đơn vị nghiên cứu

+ Theo dõi năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm của từng cơ sở sản xuất

3.Lựa chọn phương thức giao dịch hàng xuất khẩu

a.Xuất khẩu uỷ thác

Liên kết xuất khẩu

Thu mua hàng xuất khẩu

Thu mua nông lâm thuỷ sản.

+ Ký kết hợp đồng sản xuất với các đơn vị sản xuất nông lâm thuỷ sản

+ Thu mua tự do: Mua gom từ những người sản xuất nhỏ, tự do thoả thuận về giá cả và các điều kiện giao dịch trong mỗi lần mua.

+ Gia công nông nghiệp

+ Hàng đổi hàng

b.Thu mua công nghệ phẩm và thủ công mỹ nghệ

Các phương thức thường sử dụng:

+ Bao tiêu

+ Đặt hàng

+ Gia công

+ Bán nguyên liệu ra mua thành phẩm vào

+ Đổi hàng

1. Các điều khoản cần chú ý trong hợp đồng mua bán hàng xuất khẩu

+ Phẩm chất hàng hoá

+ Giá cả hàng hoá

+ Thời hạn giao hàng

+ Bao bì, đóng gói

+ Thanh toán tiền hàng

2. Các điều khoản cần chú ý trong hợp đồng gia công hàng xuất khẩu

+ Điều khoản về tên gọi, số lượng, chất lượng thành phẩm.

+ Điều khoản về chủng loại, số lượng và chất lượng nguyên vật liệu

+ Điều khoản về định mức hao phí nguyên vật liệu

+ Điều khoản về giao hàng

+ Điều khoản về chi phí gia công

+ Điều khoản về thanh toán

c.Hợp đồng đại lý thu mua hàng xuất khẩu

Các vấn đề cần quy định cụ thể

+ Yêu cầu về hàng hoá: Tên hàng, quy cách, phẩm chất, sự phân loại, sơ chế, đóng gói bao bì.

+ Địa bàn thu mua

+ Giá thu mua (giá tối thiểu, giá tối đa)

+ Thời hạn và địa điểm giao hàng

+ Thù lao đại lý

+ Thanh toán

d.Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu

e.Hợp đồng liên doanh liên kết xuất khẩu

4.Giá thu mua hàng xuất khẩu

1. Giá thu mua nông sản,lâm sản, thuỷ sản, hải sản xuất khẩu

Những điểm cần lưu ý:

+ Hàng xuất khẩu có phẩm chất cao hơn hàng nội địa cho nên giá thu mua cũng phải cao hơn

+ Giá hàng đối lưu khác giá hàng không đối lưu

+ Hàng tươi sống giá phải cao hơn vì phải bảo quản

+ Hàng trái vụ phải cao hơn hàng chính vụ

+ Hàng mà thị trường thế giới có cầu cao thì giá thu mua phải cao hơn để khuyến khích xuất khẩu

2. Giá thu mua hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

3. Giá thu mua hàng công nghệ phẩm xuất khẩu

5.Thanh toán tiền hàng xuất khẩu

+ Tiền mặt trao tay

+ cheque

+ Uỷ nhiệm chi

+ Nhờ thu

- Nhờ thu không cần chấp nhận

- Nhờ thu nhận trả

- Nhờ thu chấp nhận sau.

+ Thư tín dụng

6.Tiếp nhận bảo quản và xuất kho giao hàng xuất khẩu

a. Tiếp nhận hàng

1. Chuẩn bị nhận hàng: Công việc này bao gồm

+ Chuẩn bị kho chứa hàng

- Căn cứ vào từng loại hàng

- Căn cứ tính chất lý hoá của hàng hoá

- Căn cứ vào bao bì đóng gói hàng hoá

+ Chuẩn bị phương tiện bốc xếp và vận chuyển

+ Chuẩn bị thiết bị để cân, đong, đo, đếm

+ Chuẩn bị cán bộ và công nhân tiếp nhận

+ Chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết theo quy định

2. Nhận hàng

+ Nhận hàng theo số lượng

+ Nhận hàng theo chất lượng

Nội dung của việc nhận hàng theo chất lượng bao gồm:

+ Tính chất cơ lý hoá của hàng hoá

+ Hình thái, màu sắc, kích thước và đề tài của hàng hoá

+ Sự đồng bộ của hàng hoá

+ Số lượng hàng hư hỏng và mức độ hư hỏng hàng

+ Số lượng hàng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu

+ Ký mã hiệu hàng hoá.

b. Bảo quản hàng trong kho.

+ Bố trí địa điểm bảo quản hàng hoá

+ Chất xếp hàng hoá một cách khoa học

+ Điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ trong kho

+ Chống trùng bọ, nấm, mốc, chuột và mối

+ Thực hiện chế độ vệ sinh kho hàng

+ Phòng chống thiên tai và kẻ gian phá hoại

+ Quản lý tốt định mức hao hụt hàng hoá và tìm cách giảm thiểu định mức này.

c. Xuất kho giao hàng.

1. Chuẩn bị giao hàng.

+ Đối chiếu lệnh xuất kho với hàng hoá thực có trong kho

+ Hoạch định thời gian và trình tự giao các loại hàng

+ Chuẩn bị hàng hoá về các mặt

- Phân loại

- Phân lô

- Kiểm tra bao bì, ký mã hiệu và xác định số lượng

+ Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện vận chuyển, nhân lực và địa điểm giao hàng

2. Giao hàng.

+ Hướng dẫn công nhân bốc hàng để tránh nhầm lẫn và tránh làm hỏng hàng

+ Soát lại số lượng kiện hàng

+ Cùng người nhận hàng tiến hành kiểm tra về số lượng và chất lượng hàng hoá

+ Người giao hàng và người nhận hàng ký phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng.

 

// init https://dashboard.subiz.com //end https://dashboard.subiz.com/